Zappapapi, Zappamami, Zappa (v.l.n.r.)

Auch vom LIFE